Nhạc sĩ sĩ: Vinam

Người Đến Như Mùa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Bước theo Thần Khí

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Ngất Ngây Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Tình Lâm Bích

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Rộn ràng Lâm Bích

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Từ hừng đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 199

Ngàn lời tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

50 năm Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 245

Giáo xứ Vinh Trung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Xin Chúa thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 560