Album: Thấy Bóng Cha

Nghe Album: Thấy Bóng Cha

Các bài hát trong Album: Thấy Bóng Cha

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 233

Đường tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 67

Thấy bóng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Nhìn lên Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Đi theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 276

Chúa thương Miền Trung

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Chúa đến rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Thấy bóng Cha (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 78