Album: Thấy Bóng Cha

Nghe Album: Thấy Bóng Cha

Các bài hát trong Album: Thấy Bóng Cha

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 270

Đường tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 73

Thấy bóng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Nhìn lên Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Đi theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Chúa thương Miền Trung

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Chúa đến rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Thấy bóng Cha (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 92