Album: Thấy Bóng Cha

Nghe Album: Thấy Bóng Cha

Các bài hát trong Album: Thấy Bóng Cha

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 163

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 59

Thấy bóng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Nhìn lên Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Đi theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232

Chúa thương Miền Trung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Chúa đến rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33