Album: Thấy Bóng Cha

Nghe Album: Thấy Bóng Cha

Các bài hát trong Album: Thấy Bóng Cha

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 56

Thấy bóng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Nhìn lên Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Đi theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 229

Chúa thương Miền Trung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Chúa đến rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30