Album: Giêsu Đấng Con Yêu

Nghe Album: Giêsu Đấng Con Yêu

Các bài hát trong Album: Giêsu Đấng Con Yêu