Album: Sám Hối Và Canh Tân 1

Nghe Album: Sám Hối Và Canh Tân 1

Các bài hát trong Album: Sám Hối Và Canh Tân 1

Phút suy tư

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Sám hối 5

Trình bày: , | Lượt nghe: 136

Kiếp người

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Năm 2000 Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Con nay trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Tâm tình ca 1

Trình bày: , | Lượt nghe: 113

Hãy xé lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Hãy quay về

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Hãy trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 301

Hoang đàng

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Mẹ đứng đó

Trình bày: , | Lượt nghe: 147

Tình Phụ tử

Trình bày: , | Lượt nghe: 170