Album: Sám Hối Và Canh Tân 1

Nghe Album: Sám Hối Và Canh Tân 1

Các bài hát trong Album: Sám Hối Và Canh Tân 1

Phút suy tư

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Hãy xé lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 238

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168

Hoang đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148