Album: Nửa Đêm Khấn Hứa – Hoàng Oanh

Nghe Album: Nửa Đêm Khấn Hứa – Hoàng Oanh

Các bài hát trong Album: Nửa Đêm Khấn Hứa – Hoàng Oanh

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Hồng ân Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Chúa Hài đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 96