Album: Xin Vâng

Nghe Album: Xin Vâng

Các bài hát trong Album: Xin Vâng

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Bài ca tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 349

Xin Vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Dâng ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Hoan ca Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 245