Album: Xin Vâng

Nghe Album: Xin Vâng

Các bài hát trong Album: Xin Vâng

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Bài ca tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 372

Xin Vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Dâng ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Hoan ca Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 259