Album: Xin Vâng

Nghe Album: Xin Vâng

Các bài hát trong Album: Xin Vâng

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Bài ca tin yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 291

Xin Vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Dâng ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Hoan ca Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98