Album: Xin Vâng 2 - Phó Thác Cho Ngài

Nghe Album: Xin Vâng 2 - Phó Thác Cho Ngài

Các bài hát trong Album: Xin Vâng 2 - Phó Thác Cho Ngài

Ý Cha vẹn toàn

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Tiếng chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Phó thác cho Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Lạy Chúa con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Tin tưởng nơi Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Hoan ca Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Lời Mẹ nhắn nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Xin vâng 2

Trình bày: | Lượt nghe: 650