Album: Giáng Sinh Đặc Biệt - Nhạc Trẻ CD 039

Nghe Album: Giáng Sinh Đặc Biệt - Nhạc Trẻ CD 039

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Đặc Biệt - Nhạc Trẻ CD 039

Jingle Bell

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Kìa chuông reo

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Con quỳ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Rudolph Mui Do

Trình bày: | Lượt nghe: 23

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Giáng Sinh xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 33