Album: Thánh ca Tin Mừng

Nghe Album: Thánh ca Tin Mừng

Các bài hát trong Album: Thánh ca Tin Mừng

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 316

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 293

Con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Bài ca hạt giống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Cây nho và cành 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Ai không chống đối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Ai dứt bỏ tất cả

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Ngày ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Tôn vinh Chúa Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 628