Album: Thánh ca Tin Mừng

Nghe Album: Thánh ca Tin Mừng

Các bài hát trong Album: Thánh ca Tin Mừng

Nếu

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 353

Này đây Chúa sẽ đến

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Chúa là chỗ dung thân

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Bài ca hạt giống

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Cây nho và cành 2

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Ai không chống đối

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Ai dứt bỏ tất cả

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Ngày ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Tôn vinh Chúa Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 785