Ca sĩ: Tường Lý

Tiểu sử Tường Lý

Album Tường Lý

MV Tường Lý

Bài hát Tường Lý

Cầu Mẹ Núi Cúi

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Tình ca Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 403

Chúa khải hoàn

Trình bày: , | Lượt nghe: 528

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Con lạy thờ

Trình bày: , | Lượt nghe: 296

Cho con yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 504

Tháng năm về

Trình bày: , | Lượt nghe: 476

Kinh chiều

Trình bày: , | Lượt nghe: 193

Tin Yêu Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Lời cầu cho Ơn Gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Tình nghi ngại

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Nào vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Đêm bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Học cùng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Trái Tim Cực Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Yến tiệc Thần Linh

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Ai không bỏ mình

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Chúa lên trời

Trình bày: | Lượt nghe: 329