Ca sĩ: Đình Nguyên

Tiểu sử Đình Nguyên

Album Đình Nguyên

MV Đình Nguyên

Bài hát Đình Nguyên

Con Xin Phó Thác

Lượt nghe: 171

Nếu Con Chợt Nhớ

Sáng tác: | Lượt nghe: 92

Ngày Hạnh Phúc

Lượt nghe: 360

Tình Chúa cho con (Karaoke)

Sáng tác: | Lượt nghe: 174

Cầu cho cha mẹ 6

Sáng tác: | Lượt nghe: 485

Tình Chúa cho con

Sáng tác: | Lượt nghe: 470

Tràng hoa dâng Mẹ TàPao

Sáng tác: | Lượt nghe: 37

Bước vào tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 565

Bài ca thống hối

Sáng tác: | Lượt nghe: 643

Khát khao tình Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 220

Nếu con chợt nhớ

Sáng tác: | Lượt nghe: 543

Lời cảm tạ

Sáng tác: | Lượt nghe: 178

Con xin phó thác

Sáng tác: | Lượt nghe: 946