Album: Lửa Hồng - Tin

Nghe Album: Lửa Hồng - Tin

Các bài hát trong Album: Lửa Hồng - Tin

Vì tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Tục hóa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Cây đàn Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Ngài hắng có đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Vẫn tin và mãi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39