Nhạc sĩ: Thơ: Hòa Bình

Hạt rơi trong bụi gai

Trình bày: | Lượt nghe: 44