Ca sĩ: K'sor Dưk

Tiểu sử K'sor Dưk

Album K'sor Dưk

MV K'sor Dưk

Bài hát K'sor Dưk

Mặc Kệ Nó

Sáng tác: |

Dâng Mẹ

Sáng tác: | | Album: