Ca sĩ: K'sor Dưk

Tiểu sử K'sor Dưk

Album K'sor Dưk

MV K'sor Dưk

Bài hát K'sor Dưk

Lời trần tình

Trình bày: | Lượt nghe: 1,403

Mẹ Của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Mặc Kệ Nó

Trình bày: , | Lượt nghe: 183

Emmanuel (YouTube)

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Mùa xuân đến đây rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Nắm men

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Cây đàn Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Tôi tin Giêsu

Trình bày: , | Lượt nghe: 64

Trái cấm

Trình bày: | Lượt nghe: 597

Tôi tin Giêsu

Trình bày: , | Lượt nghe: 82

Từ tâm

Trình bày: , | Lượt nghe: 51

Ca tụng Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 113

Dâng Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 75

Mục tử ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 94

Hạt bụi Thần Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 58