Ca sĩ: K'sor Dưk

Tiểu sử K'sor Dưk

Album K'sor Dưk

MV K'sor Dưk

Bài hát K'sor Dưk

Lời trần tình

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,491

Mẹ Của Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 261

Dâng Mẹ Tình Đôi Lứa

Sáng tác: | Lượt nghe: 517

Mặc Kệ Nó

Sáng tác: | Lượt nghe: 186

Emmanuel (YouTube)

Sáng tác: | Lượt nghe: 57

Mùa xuân đến đây rồi

Sáng tác: | Lượt nghe: 102

Cùng nhau làm Dân Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 271

Nắm men

Sáng tác: | Lượt nghe: 107

Vui sống hiệp thông

Sáng tác: | Lượt nghe: 306

Cây đàn Thập Giá

Sáng tác: | Lượt nghe: 150

Tôi tin Giêsu

Sáng tác: | Lượt nghe: 65

Trái cấm

Sáng tác: | Lượt nghe: 610

Tôi tin Giêsu

Sáng tác: | Lượt nghe: 85

Từ tâm

Sáng tác: | Lượt nghe: 52

Sáng mãi đèn nhé

Sáng tác: | Lượt nghe: 38

Ca tụng Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 123

Dâng Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 80

La Vang Đền Thánh Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 51

Mục tử ca

Sáng tác: | Lượt nghe: 95

Hạt bụi Thần Thánh

Sáng tác: | Lượt nghe: 71