Ca sĩ: K'sor Dưk

Tiểu sử K'sor Dưk

Album K'sor Dưk

MV K'sor Dưk

Bài hát K'sor Dưk

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 817

Mẹ Của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Dâng Mẹ Tình Đôi Lứa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 378

Mặc Kệ Nó

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 136

Cây đàn Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Từ tâm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 42

Ca tụng Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 81

Dâng Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67