Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 43

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 156

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 328

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 282

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 188

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 133

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46