Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 26

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 70

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24