Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 26

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 76

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25