Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 32

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 299

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 261

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 112

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34