Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 25

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 66

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23