Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 30

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 199

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 102

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30