Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 25

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 46

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19