Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 42

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 323

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 280

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 132

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45