Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 27

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 83

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26