Nhạc sĩ: Việt Khôi

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Dâng Đời Tình Thương

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,042

Trong hang đá nhở

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,014

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Bài ca Têrêsa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,490