Nhạc sĩ: Việt Khôi

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 283

Dâng Đời Tình Thương

Trình bày: | Lượt nghe: 405

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,043

Trong hang đá nhở

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,032

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Bài ca Têrêsa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,497