Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.12 - Xin Là Muối Men

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.12 - Xin Là Muối Men

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.12 - Xin Là Muối Men