Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.12 - Xin Là Muối Men

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.12 - Xin Là Muối Men

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.12 - Xin Là Muối Men

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,158

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 6,134

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 868

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 744

Niềm phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Tình khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 741

Bài ca Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 825

Xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,592

Có một điều

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Giao ước

Trình bày: | Lượt nghe: 270

Con sẽ ca ngợi

Trình bày: | Lượt nghe: 2,774

Tán tụng Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 493