Album: Khúc Hát Một Loài Hoa - Sr. Minh Hiền

Nghe Album: Khúc Hát Một Loài Hoa - Sr. Minh Hiền

Các bài hát trong Album: Khúc Hát Một Loài Hoa - Sr. Minh Hiền