Album: Khúc Hát Một Loài Hoa - Sr. Minh Hiền

Nghe Album: Khúc Hát Một Loài Hoa - Sr. Minh Hiền

Các bài hát trong Album: Khúc Hát Một Loài Hoa - Sr. Minh Hiền

Chỉ vì tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Niềm vui Thánh Hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Đến muôn đời

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 56