Album: Hiến Dâng

Nghe Album: Hiến Dâng

Các bài hát trong Album: Hiến Dâng

Theo dấu chân Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Con tim đã hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 23

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Từ rất xa khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 27

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Chứng nhân tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Một đời để lắng nghe

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Tình khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Ngài cho con theo với

Trình bày: | Lượt nghe: 59