Album: Hiến Dâng

Nghe Album: Hiến Dâng

Các bài hát trong Album: Hiến Dâng

Theo dấu chân Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Con tim đã hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Từ rất xa khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Năm mươi năm trong nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Chứng nhân tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Một đời để lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Ngài cho con theo với

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53