Ca sĩ: Nữ Tu Dòng Ảnh Phép Lạ - Kontum

Tiểu sử Nữ Tu Dòng Ảnh Phép Lạ - Kontum

Album Nữ Tu Dòng Ảnh Phép Lạ - Kontum

MV Nữ Tu Dòng Ảnh Phép Lạ - Kontum

Bài hát Nữ Tu Dòng Ảnh Phép Lạ - Kontum

Ngài yêu con, con yêu Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 198

Gia nghiệp đời con

Sáng tác: | Lượt nghe: 147

Hồng Ân bao la

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,046

Phần con hãy theo Thầy

Sáng tác: | Lượt nghe: 197

Hoa trên ngàn

Sáng tác: | Lượt nghe: 229

Như con thơ

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,149

Hoa trên ngàn (Rang Tobri)

Sáng tác: | Lượt nghe: 140