Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Nghe Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Bao la tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 269

Xin chỉ cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 666

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 441

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 837

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,154

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 329

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,766

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 5,765