Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Nghe Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Bao la tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 271

Xin chỉ cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 707

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 526

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 851

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,252

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 337

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,875

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 6,053