Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Nghe Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.07 - Phó Thác

Bao la tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 263

Xin chỉ cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 628

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 338

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 820

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,067

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 322

Phó Thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,616

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 5,439