Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Việt Khôi

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Việt Khôi

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Việt Khôi