Album: Thánh Ca Vol.2 - Mừng Đón Giáng Sinh

Nghe Album: Thánh Ca Vol.2 - Mừng Đón Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol.2 - Mừng Đón Giáng Sinh

Hoan ca Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 419

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Noel về

Trình bày: | Lượt nghe: 308

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Nơi Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Mừng đón Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 381