Album: Thánh Ca Vol.2 - Mừng Đón Giáng Sinh

Nghe Album: Thánh Ca Vol.2 - Mừng Đón Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol.2 - Mừng Đón Giáng Sinh

Hoan ca Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 377

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Noel về

Trình bày: | Lượt nghe: 283

Trong hang đá nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Nơi Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Mừng đón Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 310