Album: Nguyện

Nghe Album: Nguyện

Các bài hát trong Album: Nguyện

Cảm tạ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Mong chẳng còn gì

Trình bày: | Lượt nghe: 278

Sám hối 2

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Khúc diệu ca

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Lời nguyện 3

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Cùng Mẹ xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 323