Album: Ngày Mới Cho Thế Giới

Nghe Album: Ngày Mới Cho Thế Giới

Các bài hát trong Album: Ngày Mới Cho Thế Giới

Tình Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Hành khúc ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Vào đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 92

Như Cha sai Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 980

Đức Kitô cứu thế

Trình bày: | Lượt nghe: 288

Màu hồng yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 543

Lời Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 1,367