Album: Bài hát của Ca Đoàn Sao Mai

Nghe Album: Bài hát của Ca Đoàn Sao Mai

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca Đoàn Sao Mai

Lời tình tự

Trình bày: | Lượt nghe: 1,077

Xin một lần nữa

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Xuân yêu đời

Trình bày: | Lượt nghe: 615

Giao ước

Trình bày: | Lượt nghe: 924

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Halleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Khúc ca Mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Khúc hát mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Nhìn lên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Cùng Mẹ ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Đời tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,760