Album: Bài hát của Ca Đoàn Sao Mai

Nghe Album: Bài hát của Ca Đoàn Sao Mai

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca Đoàn Sao Mai

Lời tình tự

Trình bày: | Lượt nghe: 1,139

Xin một lần nữa

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Xuân yêu đời

Trình bày: | Lượt nghe: 618

Giao ước

Trình bày: | Lượt nghe: 1,031

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Halleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Khúc ca Mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Khúc hát mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Nhìn lên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 310

Cùng Mẹ ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 303

Đời tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 2,131