Album: Giao Ước (CD Ca Nguyện - Ngọc Quang Đông)

Nghe Album: Giao Ước (CD Ca Nguyện - Ngọc Quang Đông)

Các bài hát trong Album: Giao Ước (CD Ca Nguyện - Ngọc Quang Đông)

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 133