Album: Giao Ước (CD Ca Nguyện - Ngọc Quang Đông)

Nghe Album: Giao Ước (CD Ca Nguyện - Ngọc Quang Đông)

Các bài hát trong Album: Giao Ước (CD Ca Nguyện - Ngọc Quang Đông)