Album: Đàn Hát Lên

Nghe Album: Đàn Hát Lên

Các bài hát trong Album: Đàn Hát Lên

Ngôi Lời

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Tình Chúa khoan dung

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 571