Album: Đàn Hát Lên

Nghe Album: Đàn Hát Lên

Các bài hát trong Album: Đàn Hát Lên

Ngôi Lời

Trình bày: | Lượt nghe: 314

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 301

Tình Chúa khoan dung

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 602