Album: Thế Giới Mừng Giáng Sinh

Nghe Album: Thế Giới Mừng Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Thế Giới Mừng Giáng Sinh

Đêm uy linh

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Tiếng hát Thiên Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Chúa đã sinh ra

Trình bày: | Lượt nghe: 613

Trời đêm Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Tiếng muôn Thiên Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 2,267

Đêm uy linh (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 307

Đi tìm Chúa tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 703

Món quà dâng Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 517

Nhìn xem trẻ bé

Trình bày: | Lượt nghe: 571

Trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 197