Album: Thánh Nhạc Vol.8

Nghe Album: Thánh Nhạc Vol.8

Các bài hát trong Album: Thánh Nhạc Vol.8

Đây Tháng Hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,885

Chuỗi ngọc vàng kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 969

Mẹ đứng đó 2

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Mẹ Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Lời Kinh Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 109