Ca sĩ: Hợp xướng

Tiểu sử Hợp xướng

Album Hợp xướng

MV Hợp xướng

Bài hát Hợp xướng

Tiến Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Mong Chờ Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 282

Con muốn dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Niềm vui phục vụ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 438

Lễ vật cung tiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Dâng Lễ Với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Lạy chúa thánh thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Ngợi Ca Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Ngày vinh thắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Đáp ca: Xin giữ gìn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Halleluia Chorus

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 403

Đêm mầu nhiệm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,394

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 422