Album: Nhạc Giáng Sinh do Ca Đoàn Phanxicô Sài Gòn thể hiện (Cassette)

Nghe Album: Nhạc Giáng Sinh do Ca Đoàn Phanxicô Sài Gòn thể hiện (Cassette)

Các bài hát trong Album: Nhạc Giáng Sinh do Ca Đoàn Phanxicô Sài Gòn thể hiện (Cassette)