Ca sĩ: Lê Quyền

Tiểu sử Lê Quyền

Album Lê Quyền

MV Lê Quyền

Bài hát Lê Quyền

Đêm đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Thân phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Phút suy tư

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Lạy Thánh Nữ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Lời chúc xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Xuân về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Đây Tháng Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,129

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Tình mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77