Nhạc sĩ: Đỗ Thi Thức

Tình Chúa (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Tiên tri

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Con đã gặp ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161

Xin chia mừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Yêu đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Giáng Sinh đang về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 287

Mẹ là tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 257

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 300