Ca sĩ: Ngọc Quế

Tiểu sử Ngọc Quế

Album Ngọc Quế

MV Ngọc Quế

Bài hát Ngọc Quế

Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Xin chia mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 22

Dâng lời tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Phút linh thiêng

Trình bày: , | Lượt nghe: 105

Ôi Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 221

Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Kính mừng Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Mẹ TàPao

Trình bày: , | Lượt nghe: 23

Mẹ là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Dâng Mẹ 50 năm

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Hồng ân Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 122