Ca sĩ: Ngọc Quế

Tiểu sử Ngọc Quế

Album Ngọc Quế

MV Ngọc Quế

Bài hát Ngọc Quế

Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Xin chia mừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Ôi Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 172

Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Mẹ là tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44