Album: Một Thoáng Noel

Nghe Album: Một Thoáng Noel

Các bài hát trong Album: Một Thoáng Noel

Giáng Sinh đang về

Trình bày: | Lượt nghe: 341

Đêm nay Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Rạng đông Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Máng cỏ lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Sài Gòn đêm Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Tiếng ca mục đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 508

Ngày vui Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Kể lại ca dao

Trình bày: , | Lượt nghe: 78

Vọng và tiếng gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Một thoáng Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Mong chờ Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 407