Album: Tình Chúa Yêu Con

Nghe Album: Tình Chúa Yêu Con

Các bài hát trong Album: Tình Chúa Yêu Con

Tiên tri

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Chúc tụng Chúa đi

Trình bày: | Lượt nghe: 278

Hiến lễ cho đời

Trình bày: | Lượt nghe: 23

Ngài đã thương tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Chúa chăn dắt tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Con đã gặp ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Tay Chúa dẫn đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Giọt nước mắt tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Xin chia mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Yêu đời

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Mẹ là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 51