Ca sĩ: Thanh Minh

Tiểu sử Thanh Minh

Album Thanh Minh

MV Thanh Minh

Bài hát Thanh Minh

Thà rằng…

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Mùa Chay

Trình bày: | Lượt nghe: 495

Quỳ hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Tiên tri

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Hiến lễ cho đời

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Giọt nước mắt tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Mẹ TàPao

Trình bày: , | Lượt nghe: 23

Địa cầu đầy ân sủng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,293