Ca sĩ: Thanh Minh

Tiểu sử Thanh Minh

Album Thanh Minh

MV Thanh Minh

Bài hát Thanh Minh

Thà rằng…

Sáng tác: | Lượt nghe: 85

Mùa Chay

Sáng tác: , | Lượt nghe: 498

Quỳ hoa

Sáng tác: , | Lượt nghe: 143

Giọt nước mắt tôi

Sáng tác: | Lượt nghe: 39

Lời nguyện cầu

Sáng tác: , | Lượt nghe: 180

Địa cầu đầy ân sủng

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,297