Album: Tình Yêu Không Phai Tàn

Nghe Album: Tình Yêu Không Phai Tàn

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Không Phai Tàn

Người thương con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 376

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 414

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 533

Trọn đời con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Chúa quá yêu tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 642

Bạn thân

Trình bày: | Lượt nghe: 567

Tình yêu không phai tàn

Trình bày: | Lượt nghe: 573