Album: Tình Yêu Không Phai Tàn

Nghe Album: Tình Yêu Không Phai Tàn

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Không Phai Tàn

Người thương con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 356

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 406

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 526

Trọn đời con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 337

Chúa quá yêu tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 605

Bạn thân

Trình bày: | Lượt nghe: 557

Tình yêu không phai tàn

Trình bày: | Lượt nghe: 556