Ca sĩ: Thu Thủy

Tiểu sử Thu Thủy

Album Thu Thủy

MV Thu Thủy

Bài hát Thu Thủy

Phó thác cho Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 377

Gương phục vụ

Sáng tác: | Lượt nghe: 452

Xin cảm ơn Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 180

Lời ru thánh

Lượt nghe: 930

Tình hồng dâng Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 303

Chúa đã thương

Sáng tác: | Lượt nghe: 169

Quả tim mới

Sáng tác: | Lượt nghe: 175

Khúc ca cảm tạ

Sáng tác: | Lượt nghe: 366

Tâm tình ca 1

Sáng tác: | Lượt nghe: 128

Xin cảm ơn Người

Sáng tác: | Lượt nghe: 133

Mẹ Vô Nhiễm

Sáng tác: | Lượt nghe: 868

Maria Người Nữ Thánh Thể

Sáng tác: | Lượt nghe: 137

Quả tim mới

Sáng tác: | Lượt nghe: 438

Cầu cho cha mẹ 1

Sáng tác: | Lượt nghe: 773

Cầu cho cha mẹ 3

Sáng tác: | Lượt nghe: 310

Cầu cho cha mẹ 4

Sáng tác: | Lượt nghe: 695