Ca sĩ: Thu Thủy

Tiểu sử Thu Thủy

Album Thu Thủy

MV Thu Thủy

Bài hát Thu Thủy

Phó thác cho Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Gương phục vụ

Trình bày: | Lượt nghe: 386

Lòng mẹ như biển cả

Trình bày: | Lượt nghe: 431

Lời ru thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 905

Một Bêlem nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Trong máng cỏ đơn sơ

Trình bày: | Lượt nghe: 687

Quả tim mới

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: , | Lượt nghe: 361

Tâm tình ca 1

Trình bày: , | Lượt nghe: 121

Quả tim mới

Trình bày: | Lượt nghe: 428

Cầu cho cha mẹ 1

Trình bày: , | Lượt nghe: 747

Cầu cho cha mẹ 3

Trình bày: , | Lượt nghe: 286

Cầu cho cha mẹ 4

Trình bày: | Lượt nghe: 686