Album: Dấu Ấn Tình Yêu 7 (Kinh Tình Yêu)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 7 (Kinh Tình Yêu)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 7 (Kinh Tình Yêu)

Kinh tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 244

Tìm nhau

Trình bày: , | Lượt nghe: 348

Chúa là điểm tựa

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Lời tình tự

Trình bày: , | Lượt nghe: 198

Trái tim nào

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Tình yêu chân thật

Trình bày: | Lượt nghe: 659

Nhớ nguồn

Trình bày: | Lượt nghe: 583