Album: Duy Tân Vol.1 - Ngợi Ca Tinh Yêu

Nghe Album: Duy Tân Vol.1 - Ngợi Ca Tinh Yêu

Các bài hát trong Album: Duy Tân Vol.1 - Ngợi Ca Tinh Yêu

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Chúa là con đường

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Tình yêu Chúa vút cao

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Tình ca muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 480