Album: Duy Tân Vol.1 - Ngợi Ca Tinh Yêu

Nghe Album: Duy Tân Vol.1 - Ngợi Ca Tinh Yêu

Các bài hát trong Album: Duy Tân Vol.1 - Ngợi Ca Tinh Yêu

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Chúa là con đường

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Tình yêu Chúa vút cao

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Tình ca muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 491