Album: Ngợi Ca Tình Mẹ (DVD) - Trái Tim Yêu Band

Nghe Album: Ngợi Ca Tình Mẹ (DVD) - Trái Tim Yêu Band

Các bài hát trong Album: Ngợi Ca Tình Mẹ (DVD) - Trái Tim Yêu Band

Về thăm mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Ave Maria (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Lời kinh dâng Mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Dâng Mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Mẹ mãi xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Mẹ hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Lòng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Mẹ hiền yêu dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Lời của con

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Lời mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Bông hồng cài áo

Trình bày: | Lượt nghe: 109