Album: Ngợi Ca Tình Mẹ (DVD) - Trái Tim Yêu Band

Nghe Album: Ngợi Ca Tình Mẹ (DVD) - Trái Tim Yêu Band

Các bài hát trong Album: Ngợi Ca Tình Mẹ (DVD) - Trái Tim Yêu Band

Về thăm mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Ave Maria (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Lời kinh dâng Mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Dâng Mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Mẹ mãi xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Mẹ hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Lòng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Mẹ hiền yêu dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Lời của con

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Lời mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Bông hồng cài áo

Trình bày: | Lượt nghe: 110