Nhạc sĩ: Binh Phạm

Tâm ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Tình Chúa bao la

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Đi về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243