Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trần Minh

Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 47

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Hãy theo Thầy 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 481

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89