Nhạc sĩ: Lm. Trần Minh

Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 48

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Hãy theo Thầy 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 261

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 468

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86