Album: Giêsu Lý Tưởng Đời Tôi (Video)

Nghe Album: Giêsu Lý Tưởng Đời Tôi (Video)

Các bài hát trong Album: Giêsu Lý Tưởng Đời Tôi (Video)

Tiên tri (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Hãy ra khơi (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 86