Album: Giêsu Lý Tưởng Đời Tôi (Video)

Nghe Album: Giêsu Lý Tưởng Đời Tôi (Video)

Các bài hát trong Album: Giêsu Lý Tưởng Đời Tôi (Video)