Album: Điệu Hò Ra Khơi

Nghe Album: Điệu Hò Ra Khơi

Các bài hát trong Album: Điệu Hò Ra Khơi

Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Nguyện ước đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 305

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 54

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Giây phút bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Một cõi Giêsu (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 262