Album: Điệu Hò Ra Khơi

Nghe Album: Điệu Hò Ra Khơi

Các bài hát trong Album: Điệu Hò Ra Khơi

Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Nguyện ước đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 266

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 51

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Giây phút bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Một cõi Giêsu (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 252