Album: Điệu Hò Ra Khơi

Nghe Album: Điệu Hò Ra Khơi

Các bài hát trong Album: Điệu Hò Ra Khơi

Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Nguyện ước đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 299

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 53

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Giây phút bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Một cõi Giêsu (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 256