Album: Lời Trần Tình

Nghe Album: Lời Trần Tình

Các bài hát trong Album: Lời Trần Tình

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31,542

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,154

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,112

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 908

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 662

Nguyện ước đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,100

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 487

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 550