Album: Lời Trần Tình

Nghe Album: Lời Trần Tình

Các bài hát trong Album: Lời Trần Tình

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17,993

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,083

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 947

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 817

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 597

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 414

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 467