Album: Lời Trần Tình

Nghe Album: Lời Trần Tình

Các bài hát trong Album: Lời Trần Tình

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28,108

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,140

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,068

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 885

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 651

Nguyện ước đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,029

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 480

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 532