Album: Lời Trần Tình

Nghe Album: Lời Trần Tình

Các bài hát trong Album: Lời Trần Tình

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25,842

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,131

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,067

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 876

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 639

Nguyện ước đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,009

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 464

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 518