Nhạc sĩ sĩ: Sr. Hiền Hòa

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20,739

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,098

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 976

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 844

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 617

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 426

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 486