Nhạc sĩ: Sr. Hiền Hòa

Cho con thấy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26,255

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,132

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,069

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 882

Nguyện hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 641

Nguyện ước đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,013

Chúa vẫn biết con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 465

Con cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 523