Album: Tiếng Hát Lê Anh

Nghe Album: Tiếng Hát Lê Anh

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Lê Anh

Con xin phó thác (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Bài ca Phục Sinh (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Vào đời với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Chỉ yêu mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Từ hừng đông

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Màu trắng khăn tang

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Khúc ca dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Lượt nghe: 301

Sao không có lời ru

Trình bày: | Lượt nghe: 27

Phó dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Xin cho con niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Xin Chúa thương

Trình bày: | Lượt nghe: 830

Thầy vẫn cho con theo

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Xin phục hồi niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 344

Có Chúa trong đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Tâm khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 93

25 năm chuỗi ngày Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 600

Hòa khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 318

Những ngày Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Con xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 246

Chúa thương miền Trung

Trình bày: | Lượt nghe: 82